Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon grensoverschrijdend gedrag 

BVO wil in alle omstandigheden een sportclub zijn waar iedereen zich veilig voelt. Helaas is het niet onmogelijk dat een lid zich misdraagt. Iedereen die daar last van heeft kan zich richten tot onze vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon luistert, adviseert en bemiddelt bij ongewenst gedrag of een conflict. Zij kan als het nodig en gewenst is de badmintonbond raadplegen voor professionele ondersteuning.

Onze vertrouwenspersoon is Sabina Bosma. Je kunt haar bereiken per mail: bosma68@outlook.com

Zij belt je dan zo spoedig mogelijk.