Gedragsregels

versie 1.1 – datum 9-9-2018


Badminton is een leuke sport die wereldwijd wordt beoefend. Het is ook een van de snelste zaalsporten. Om het goed te spelen moet je trainen. De opzet van ons trainingsuurtje is om je op een plezierige en soms speelse manier verder te brengen in het uitoefenen van deze sport. Om meer duidelijkheid en speelplezier te geven aan onze jeugdspelers hebben we een aantal gedragsregels opgesteld. Hierbij spelen de ouders ook een belangrijke rol.

  1. Op tijd komen. Baantraining begint om 19:00. Dus aangekleed en klaar om te beginnen. Help bij het opzetten van de banen als je eerder aanwezig bent.
  2. Op tijd afmelden bij afwezigheid. 
  3. Gebruik geschikte zaalsportschoenen. Dit is ter voorkoming van blessures. Buitenschoenen zijn niet toegestaan. Spelen zonder schoenen (schoenen vergeten) is ook niet toegestaan.
  4. In stilte en met aandacht luisteren tijdens de uitleg van de trainer of begeleider. Realiseer je dat bij elke onderbreking er minder tijd is om te trainen/spelen.
  5. Verplicht meedoen met de warming-up. Dit is uit eigen belang om blessures te voorkomen.
  6. Voorzichtig omgaan met het materiaal. Dit geldt voor zowel eigen spullen (rackets) als die van mede spelers en de vereniging, bijvoorbeeld shuttles, netten en hulpstukken.
  7. Toon respect voor een ieder, jouw medespelers en de tegenspelers en behandel iedereen gelijkwaardig.
  8. Geen onbehoorlijk taalgebruik. Denk hierbij ook aan agressieve woorden en gebaren. Dit werkt in jouw eigen nadeel en bevordert jouw eigen spel ook niet.
  9. Help met opruimen na de training, shuttles, hulp stukken, etc. Als iedereen meehelpt is deze klus zo geklaard.
  10. Reageer tijdig op de BVO jeugd emails die gestuurd worden als daar om gevraagd wordt. We gebruiken de email als het belangrijkste communicatiemiddel om BVO jeugd info te delen met alle kinderen en ouders, maar ook om informatie te verzamelen (zoals wel of geen deelname).

Men dient zich aan de bovenvermelde regels te houden.