Laatste nieuws: Nieuwe COVID-19 richtlijnen
           Lidmaatschap                  
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP BVO
-----------------------------------------------------------------------

Het lidmaatschap van de vereniging kan altijd worden opgezegd. Het lidmaatschap is gebonden aan een geheel seizoen, waardoor de opzegging altijd geldt voor het nieuwe seizoen. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 augustus van het lopende verenigingsjaar per brief of per e-mail aan de ledenadministratie.
(E-mailadres: leden.bvo@gmail.com)
Ook kan voor opzegging het webformulier worden gebruikt. Klik hier om dit formulier te bekijken.
 
Voordat het lidmaatschap kan worden opgezegd, dient aan de contributieverplichting te zijn voldaan. Indien niet op tijd is opgezegd door het lid ontstaat een betalingsverplichting voor het gehele nieuwe seizoen.
 
© BVO-Ouderkerk, Deze pagina is het laatst gewijzigd op: 30-11-2018