Laatste nieuws: Nieuws van BVO Ouderkerk
Home                              
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
Inschrijfformulier BVO

Via onderstaand inschrijfformulier kunt u online lid worden van onze badmintonvereniging.

BELANGRIJK OM TE WETEN:

Een seizoen loopt van 1 september t/m 31 augustus.
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van een volledig seizoen en wordt stilzwijgend verlengd, tenzij vr 1 augustus schriftelijk bij de vereniging is opgezegd.
Bij vroegtijdige opzegging vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.

Onderstaand ingevuld en verstuurd formulier is bindend.
Lees vooraf de voorwaarden op de pagina "Betaling en Lidmaatschap" in de menubalk aan de linkerzijde van deze pagina.

Na uw aanmelding wordt z.s.m. een bevestigingsmail en een bondsnummer toegestuurd.

Jeugdleden kunnen alleen aangemeld worden via een ingeleverd formulier voorzien van een handtekening van de ouder/vezorger. Deze formulieren hangen aan het publicatiebord in de sporthal.

Hartelijk dank voor uw deelname.
Wij wensen u veel speelplezier toe bij BVO-Ouderkerk.

Voornaam en achternaam (*)
Voorletters (*)
Geboortedatum (*)
Geslacht (man/vrouw) (*)
Adres (*)
Postcode en woonplaats (*)
Telefoon (vast) (*)
Telefoon (mobiel) (*)
E-mail adres (*)
Wil lid van BVO worden met ingang van (datum) (*)
M.b.t. het lidmaatschap heb ik kennis genomen van de voorwaarden zoals op deze website staan vermeld (ja/nee) (*)
Ik heb kennis genomen van de Privacy Verklaring zoals op deze website staat vermeld (ja/nee) (*)
(*) Deze velden zijn verplicht!

 
© BVO-Ouderkerk, Deze pagina is het laatst gewijzigd op: 24-02-2014